Welkom!

 

De Vereniging van Katholieke Lerarenopleidingen (VKLO) behartigt de belangen van de katholieke lerarenopleidingen primair onderwijs wat betreft de identiteit en de kwaliteit van het opleidingsprogramma godsdienst/levensbeschouwing.

 

VKLO:

-

 

voert overleg met het werkveld primair onderwijs, de Nederlandse Katholieke Schoolraad en de Nederlandse bisschoppenconferentie over de kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing RK en de akte;

-

 

bewaakt de kwaliteit van de opleidingsprogramma’s voor godsdienst/levensbeschouwing RK aan bacheloropleidingen voor leraren primair onderwijs door middel van visitaties;

-

 

voert overleg met de Nederlandse bisschoppenconferentie over de wijze waarop leraren de kennisbasis kunnen verbinden aan thema’s in de katholieke geloofstraditie met het oog op uitgifte van de Akte godsdienst/levensbeschouwing;

-

 

investeert in ontwikkeling en gebruik van opleidingsmaterialen en didactiek op het gebied van identiteit en godsdienst/levensbeschouwing;

-

Ondersteunt en certificeert nascholing op het gebied van identiteit en godsdienst/levensbeschouwing RK.

 

Feature-2

Overzicht aangesloten pabo's VKLO

Lees meer

 

Feature-1

Keurmerk en akte godsdienst / levensbeschouwing.

Lees meer
 
 
  Best Business Plan Here  
Design By :VKLO 2014g

© Copyright VKLO.nl 2014. All Rights Reserved.