Contact

 

De verenigingsraad van de VKLO heeft de volgende bestuursleden uit haar midden gekozen:

Winfried Roelofs, lid College van Bestuur Hogeschool iPabo

Voorzitter

Astrid Venes, directeur Fontys Hogeschool Kind en Educatie

Secretaris

Jan Heijmans, voorzitter College van Bestuur Katholieke Pabo Zwolle 

Penningmeester

Jan Arts

Beleidsondersteuning

 

Het bestuur is namens de vereniging contactpersoon voor verenigingsaangelegenheden.
Voor nadere informatie over de VKLO kunt u contact opnemen met:

Secretariaat VKLO
Fontys Hogeschool Kind en Educatie
De Lismortel 25
5612 AR Eindhoven
e-mail: info@VKLO.nl
telefoon: 08850 75625

 
Best Business Plan Here
 
     
Design By :VKLO 2014g

© Copyright VKLO.nl 2014. All Rights Reserved.