Keurmerk en akte godsdienst levensbeschouwing

 

De VKLO beoordeelt voor de katholieke lerarenopleiding primair onderwijs (pabo's) de kwaliteit van de uitvoering van de kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing. De Nederlandse bisschoppen bepalen in hun diocees wie namens het bisdom tekenbevoegd is voor uitgifte van de akte.


Katholieke Lerarenopleidingen kunnen het keurmerk aanvragen of verlengen op basis van de positieve uitkomst van een VKLO-visitatie. Tijdens de visitatie dient de lerarenopleiding aan te tonen dat afgestudeerden de kennisbasis godsdienst/levensbeschouwing RK hebben verworven. Ook kan de aangesloten opleiding ervoor kiezen het nascholingsaanbod te laten certificeren

 
Best Business Plan Here
 
     
Design By :VKLO 2014g

© Copyright VKLO.nl 2014. All Rights Reserved.